Posts Tagged natuurlandschap

Van de horst over de hullen naar de stroeten

Ma of made

Wie in Drenthe rondkijkt, ontdekt in de beekdalen vaak dezelfde veld- en straatnamen. Eigenlijk zijn namen als hullen, stroeten, mars(ch), brink en ma(de) niet meer dan een soort code. Ze geven een aanduiding van de bodemgesteldheid en/of het vroegere gebruik van het land. Als u dat weet, ziet u meer. Veldnamen (die weer in straatnamen verder leven) als eye-opener voor het Drentse bekenlandschap. Vooral bij de benedenloop van beken komt in de vlakke, open dalen de ...

, , , ,

No Comments