Posts Tagged route

De natuur in

Wandelroute-paaltje

Drie op de vier van ulieden doen het in de vrije natuur. En u doet het ook vaker dan 3x per jaar... Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft het nagerekend: wandelen in de natuur is de meest beoefende besteding van de vrije tijd. Het is een vrij stabiel beeld, want de cijfers van 1997 en 2000 zijn met elkaar vergeleken. Het uitstapje in de natuur blijft hoog scoren. De helft van de Nederlandse bevolking ...

, , , , ,

No Comments