Boerderijnamen


Het wordt krap op het platteland. De groeiende steden, dorpen en (rond)wegen vreten ruimte. Heel wat boerderijen verdwijnen of worden totaal ingesloten door een nieuwbouwwijk, zoals bij Hoogeveen bezuiden de Hoogeveensche Vaart. Voor je d’r erg in hebt is er weer een hoofdstuk aan de plaatselijke geschiedenis toegevoegd.

Van boerderijen ‘van naam’ blijft soms alleen die naam bewaard, terugkomend in latere straatnamen of namen van industrieterreinen. Veel boerderijnamen beduiden iets, het zegt wat over hun historie of over de omgeving ten tijde van het begin. De Ruumte, Wijde Blik, Veldzicht en Ruimzicht geven duidelijke informatie, net als De Hoogte. De Anjahoeve, Irenehoeve, Johannahoeve, Wilhelminahoeve en Hermahof vallen in dezelfde categorie als het dorp Klazinaveen, waarbij in de familiehistorie ‘de wichter’ benoemd zijn.

Er zijn boerderijnamen die een eigen geschiedenis vertellen. Van Den Dollard wordt verteld dat de naam hoorde bij opgebrachte kleigrond op een schrale heideontginning. Het Oldambt kreeg de naam omdat jonge Groninger boeren hier aan de slag gingen.

Een mooie historie bevatten de beide buurboerderijen Sint Janshoeve en Sint Jozefshoeve op Fries territorium, achter het Fochteloerveen. De namen komen van de eerste boeren, pioniers op de net ontgonnen veengronden in de jaren twintig. Het waren goede katholieken, afkomstig uit het Gooi. Ze noemden hun nieuwe boerderijen naar de patroonheiligen van hun oorspronkelijke parochies, Sint Jan te Laren en Sint Jozef van Soest. De huidige bewoners hebben die historische namen gelukkig gehandhaafd.

Een leuke naam is ook de Hunneheide te Ter Aard, waarin je gevoel voor historie proeft. Bepaalde veldnamen zie je terug bij Huize Lageveen, Elsbroek (met jaartal 1922), Schoapskoel en Meulenveld. Aan de weg van Gasteren naar Anloo liggen twee boerderijen broederlijk naast elkaar. Ze dragen de mooie namen Koningskuil en de Volharding. Er is ter plekke ook een bushalte. U mag drie keer raden hoe die bushalte heet.
Ja, precies; de vroegere DVM (of GADO?) kon geen keuze maken, dus heet de bushalte simpelweg: Twee Boerderijen.

Harmjan van Steenwijk
eerder verschenen in de Drentse Courant/Groninger Dagblad, 04 oktober 2001

, , , ,

  1. No comments yet.
(will not be published)