Archive for category Eem Kiek’n

Dauwtrappen en uitgaan

dauwtrappen

Je kunt veel dingen doen op Hemelvaartsdag, als je maar eerst gaat dauwtrappen. Dat is traditie. Een herkansing is mogelijk op Tweede Pinksterdag, want die zit in hetzelfde patroon van vertier buitenshuis. Voor die dag was in Drenthe de uitdrukking 'pinkster houden' of 'pinksteren' in zwang, aldus Gerrit Kuipers in "Vroeger Volksleven in Drenthe". Aan de andere kant van Nederland is de pret van Pinkstervierders beschreven door Justus van Maurik in 'Amsterdam bij dag en nacht'. Zijn ...

, , ,

No Comments

Boodschapvogel

Raaf

Sommigen kun je om een boodschap sturen, anderen juist niet. Bij mensen en vogels is dat onderscheid hetzelfde. Bepaalde vogels zijn al heel lang geleden uitgekozen voor een opdrachtenvluchtje. Volgens het Oude Testament stuurde Noach na 40 dagen varen door de zondvloed een raaf en een duif weg om te kijken of er al land te ontdekken viel. Beide vogels hebben sindsdien de functie van boodschapper uitgeoefend. In de duivenfamilie werd de postduif zelfs specialist in ...

, , ,

No Comments

Bomen van naam

Major Oak  -Sherwood Forest

De naam 'de Brabander' voor de (omgevallen) dikke den in de bossen bij Lhee, is een tijdje in het achterhoofd opgeslagen geweest. Het dook weer op bij een vraag over Robin Hood, waarvoor de boekerij van Nottingham en Sherwood Forest op tafel kwam. Uiteraard met foto en verhaal van de 'Major Oak', de reuzeneik van vermoedelijk 800 jaar oud. Er staan daar ca. 1000 van zulke minstens 500 jaar oude eikenknarren, wat een verhaal apart is ...

, , , , ,

No Comments

Boekenmarkt

Boekenmarkt

Wie lezen leert, is de pineut. Hij/zij moet ontelbare letters verwerken in de rest van zijn leven, in alle mogelijke vormen en samenstellingen. Voor het gemak is dat hanteerbaar gemaakt in drukwerk, waarvan boeken vaak de dikste uitvoering zijn. Boeken hebben een bepaalde gebruikstijd, waarna ze mogen rusten. Vroeg of laat komt het moment waarop de eigenaar (of de eigenaar van de nalatenschap) besluit er 'iets mee te doen'. Nòg een keer lezen is uitstel van die ...

, , ,

No Comments

Drents hoogtepunt

VAM berg Wijster Drenthe

't Is zover, het hoogste punt van Drenthe is beklommen en bekroond. Zwaar vrachttransport bracht materiaal naar boven voor een vers bezoekerscentrum op ca. 40m boven NAP, Drente's hoogste punt. Het provinciaal hoogtepunt is de VAM-berg, voorheen een slordige verzameling afval en onverteerbaar vuilnis. Niettemin gaat het uitkijkpunt annex informatiecentrum 'de Blinkert' heten. Ik kende dat toponiem eigenlijk alleen van zandvlakten en duintoppen. Maar vooruit, tijden veranderen en de appreciatie van hoge uitsteeksels ook. Wat men ...

, , , , , , , ,

No Comments

Dorpszalen

Oud Dorpscafe

Niet eens zo heel lang geleden waren in een dorp van enige belang de school, de kerk, de molen, de melkfabriek, het gemeentehuis en het dorpscafé met zaal de voornaamste gebouwen. De kerk moet je wat ruim zien, het is meer 'de kerkgebouwen'. Naast de opvallende dingspilkerken zijn er nog een aantal andere kerken, inclusief de kleinere evangelisatiegebouwtjes. Ze zijn nog in redelijke mate voorhanden. Met de rest is het minder geworden. De melkfabrieken zijn weg, ...

, , , , ,

No Comments

Doorsluizen

plofsluis

Je kunt van alles in Nederland, van onthaasten tot ontsnipperen, maar ontsluizen is er niet bij. Het ontginnen is wel afgelopen. Tegenwoordig worden ontgonnen gronden weer herontgonnen, maar dat heet dan 'weer prijsgeven aan de natuur'. Niks mis mee en mooi dat het eindelijk kan, maar sommige zaken draai je moeilijk terug. Altijd is er in stad en land wel wat veranderd en bijgesteld aan de waterhuishouding, die hoger of lager en meer of minder ...

, , , ,

No Comments

Besluisd

Drenthe is besluisd gebied, omsloten door sluizen en afhankelijk van sluizen. Drenthe staat ook vol met sluizen. Als de buren hun sluizen open of dicht doen, is het effect snel merkbaar. Toen in Delfzijl een ebdeur van de zeesluizen onbruikbaar raakte, liepen Groningen en Noord-Drenthe zowat leeg. De sluis bleef openstaan en het noordelijk water gierde naar zee. Woonboten in Stad hingen scheef aan de touwen; het Zuidlaardermeer werd zienderogen kleiner. Aan de andere kant van ...

, , , ,

No Comments

De sloten vol

Sloot vol water in de herfst

November is zeven dagen aan de loop en we raken gewend aan de wintertijd. De kat nog niet helemaal; die zit aan z'n oude ritme vast. Om hem mag het broeikaseffect doorzetten, want zo'n herfst met storm en regen staat hem niet aan. Onze kat vertoont van die menselijke trekjes. Dit type najaarsweer is ons (mensen) ook ontkomen; we zijn er van af geraakt. Logisch soms, want dagelijks twee keer in striemende kou en regen ...

, , , , , , ,

No Comments

De natuur in

Wandelroute-paaltje

Drie op de vier van ulieden doen het in de vrije natuur. En u doet het ook vaker dan 3x per jaar... Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft het nagerekend: wandelen in de natuur is de meest beoefende besteding van de vrije tijd. Het is een vrij stabiel beeld, want de cijfers van 1997 en 2000 zijn met elkaar vergeleken. Het uitstapje in de natuur blijft hoog scoren. De helft van de Nederlandse bevolking ...

, , , , ,

No Comments